Specializari implantologie

Medic Dentist Generalist Medic Sef – Implantologie
● Chirurgie dentară, implantologie și protetică pe implant;
● Atestat de studii complementare in implantologie;
● Workshopul resista tehnicӑ imediate loading cu coroana
customizata;
● Simpozionul II AMSMB- implante cu încӑrcare imediatӑ vs
implante cu încӑrcare tardivӑ;
● Rezolvӑri estetice prin metode directe şi indirecte în protetica
dentarӑ;
• CMDR – Principii şi tehnici în obturaţia endodonticӑ;
• CMDR- Profesionalism competenṭӑ şi artӑ în medicinӑ dentarӑ;
• USA -BruxZir Solid Zirconia;
• CMDB – noi tendinṭe şi direcṭii în endodonṭie,pentru atingerea dezideratelor de
funcṭionalitate şi esteticӑ în practica stomatologicӑ.

 

Clinica: Ident Total Care